Våra formgjutna produkter tillverkas oftast efter våra kunders önskemål och ritningar.

Våra Extruderade produkter förekommer både i kundspecifika- men också i standardutföranden. För många profiler finns

färdiga verktyg för utföranden som:

Fyrkantprofiler

Spårprofiler

Kantskyddsprofiler

U-profiler

e-profiler

L-profiler

Slang-profiler

Ihåliga- och massiva profiler m m

Formgjutna och extruderade produkter kan utföras med självhäftande ytor som montagehjälp eller för fixering av produkten.

 Cellgummi i olika färger, även mycket intensiva signalfärger. Material med slutna celler av expanderad kautschuk som SBR, CR och EPDM men även utifrån andra gummi. Cellstrukturen i kombination med hög elasticitet gör cellgummi till ett lämpligt material för bl.a. ljuddämpning, värme- och kyl isolering. Flourgummi FPM är dessutom mycket värme-, vittrings-, åldrings- och kemikaliebeständigt.

 Cellpolyeten är en av de mest använda skummade materialen. Många olika kombinationer av polymerer erbjuds för olika krav på styvhet, åldring, temperaturområden, formbarhet, seghet, elektrisk ledningsförmåga m.m.

 Cellsilikon har alla utmärkta egenskaper som homogent silikon har. Formgjutna detaljer får enkraftig skyddande hud och levereras i många varianter med avseende på hårdhet, färg och temperaturegenskaper. Materialet är lätt att sammanfoga/limma med sig självt och andra material.

 Svampgummi framställs huvudsakligen från naturkautschuk och är det äldsta cellfyllda gummimaterialet. Det kan lätt sammantryckas och har utmärkta uppsugande och elastiska egenskaper.

Silikon har utmärkta egenskaper både vid låga (-50°C) och höga  (+250°C) temperaturer.

Draghållfastheten är hög och sättningen är utomordentlig. De elektriskt isolerande egenskaperna är mycket goda. Genom tillsatser kan även ett elektriskt ledande material erhålles.

Silikon är dessutom mycket miljövänligt och kan göras flamtåligt och självslocknande. Motståndskraften mot syre, ozon och ultraviolett ljus är extremt god.

 

Detaljer tillverkade av Vulkolan och polyuretan förekommer som viktiga konstruktionsdetaljer i maskiner och utrustningar med höga kvalitetskrav. Vulkolan har högsta E-modul bland PUR-elastomererna.

Alternativet PUR, också med utmärkta egenskaper, erbjuds som ett alternativ till lägre pris..


Vi har breda kunskaper och lång erfarenhet av att arbeta med en mängd olika material. Den senaste utvecklingen av material och teknik integrerar vi i våra materialval.

Vi arbetar på begäran även med en mängd andra material så som sandwich-konstruktioner och blandmaterial så väl som grafit.

Oberoende av det material Ni önskar använda ser vi till att producera det till önskad noggranhet.

Material med rätt egenskaper presterar bättre

Materialets egenskaper är avgörande för produktens kapacitet och funktion. När vi rekommenderar material tar vi hänsyn till egenskaper som:

Mekanisk hållfasthet (riv, slag, drag)

Kemisk Beständighet

Beständighet mot: kyla, värme, fukt

Elektrisk egenskaper

Elastisitet, utmattning, tryckhållfasthet

Godkännanden: BAM, DVGW, HTB, KTW, WRC etc.

Identifierng, märking, färg

sammanfogningsmöjligheter

Återvinningsegenskaper

Flambarhet, brännbarhet, smältpunkt

Vid speciella fall, kan vi leverera material enligt Era specifikationer.

Service och leveranssäkerhet är vår högsta prioritet. Vi kan dessutom erbjuda:

Färdigklippt halvfabrikat

Identifiering med tryck eller prägling

Förpackningsmaterial enligt önskemål

Förpackat i rätt mängd/förpackning

Buntade eller staplade

Artikeletikett på förpackning

Med Självhäftande tejp på en eller båda sidor som hjälp vid montering

Leverans på rulle eller remsa för effektivare produktion

Vi lyssnar till specifika behov och finns alltid till förfogande för att erbjuda våra kunskaper. Detta anser vi är viktigt för ett lyckat samarbete.

Servicen är i linje med vår målsättning att erbjuda våra kunder ett långsiktigt samarbete.

Vårt motto är: Rätt produkt i rätt tid till förmånliga villkor.

<< Tillbaka