På marknaden förekommer olika kvaliteter av laminat och maskiner för laminering.

Tematics produktprogram, av fabrikat CODOR®, är av bästa kvalitet och har funnits på den svenska marknaden sedan mitten på 70-talet.

Fel och underhållsbehov på våra maskiner har visat sig vara i det närmaste obefintliga.

Laminatet består av polyester med bindemedlet polyeten, det framställs genom valsning. Vårt fabrikat CODOR® innehåller maximal andel polyester men ändock så mycket polyeten att en perfekt vidhäftning garanteras.

Fabrikat med en lägre andel polyester blir billigare men kvaliteten blir tyvärr sämre, laminatet blir tunnare och sladdrigare.”

Vid produktion av laminat är det viktigt att valsarna är rätt bomberade, annars blir slutproduktens kanter vågiga. Detta fenomen förekommer inte med vårt fabrikat CODOR®.

Slutproduktens kvalitet beror också mycket på maskinernas konstruktion. Typ av uppvärmningssystem, antal valsar, regleringsmöjligheter av valstryck, temperatur och hastighet är avgörande faktorer.

Alltför enkla och billiga maskiner, som förekommer på marknaden ger oftast ifrån sig en undermålig slutprodukt. Med maskiner av fabrikat CODOR® garanterar vi en hög och jämn kvalitet.

    
    

Slutproduktens kvalitet beror mycket på laminerings-maskinernas konstruktion.

Typ av uppvärmningssystem, antal valsar, regleringsmöjlig-heter av valstryck, temperatur och hastighet är avgörande faktorer.

Med maskiner av fabrikat CODOR® garanterar vi en hög och jämn kvalitet.

Den höga vidhäftningen och den glasklara CODOR®-folien är ett resultat av foliens samman-sättning.

Andelen polyester är mycket hög och den extra co-polymeren garanterar en mycket god vidhäftning efter laminering.

Skrotad folie har ingen negativ inverkan på luft, mark eller vatten.

Den höga vidhäftningen och den glasklara CODOR®-folien är ett resultat av foliens samman-sättning.

Andelen polyester är mycket hög och den extra co-polymeren garanterar en mycket god vidhäftning efter laminering.

Här kan du se vilka storlekar och modeller av lamineringsrullar som vi kan erbjuda dig!

Den höga vidhäftningen och den glasklara CODOR®-folien är ett resultat av foliens samman-sättning.

Andelen polyester är mycket hög och den extra co-polymeren garanterar en mycket god vidhäftning efter laminering.

Här kan du se vilka storlekar och modeller av lamineringsfickor som vi kan erbjuda dig!

För mer information vänligen besök CODOR´s hemsida.