För att se våra lamineringsmaskiner klicka på följande länk: Codor Lamineringsmaskiner


Slutproduktens kvalitet beror också mycket på maskinernas konstruktion. Typ av uppvärmningssystem, antal valsar, regleringsmöjligheter av valstryck, temperatur och hastighet är avgörande faktorer.

Alltför enkla och billiga maskiner, som förekommer på marknaden ger oftast ifrån sig en undermålig slutprodukt.

Med maskiner av fabrikat CODOR® garanterar vi en hög och jämn kvalitet.

Den höga vidhäftningen och den glasklara CODOR®-folien är ett resultat av foliens samman-sättning.

Andelen polyester är mycket hög och den extra co-polymeren garanterar en mycket god vidhäftning efter laminering.

Skrotad folie har ingen negativ inverkan på luft, mark eller vatten.


<< Tillbaka