Tematic Industrial Parts är ett grossist-/agenturföretag som levererar komponenter till industrin. Vårt produktprogram består dels av standardprodukter och dels av kundanpassade produkter.

Standardsortimentet består av packningar/tätningar i metall och fibermatrial, mutterskydd, tillbehör till skruv och bult, transport- och kuggremmar, ytskyddsnät för transport och lagring samt filternät.

Våra kundanpassade produkter utgörs främst av packningar/tätningar och konstruktionselement i många olika material. Vi samarbetar med ett flertal tillverkare, var och en specialiserad inom sitt avsnitt. Därmed kan vi kanalisera våra kunders behov till rätt producent och förmedla rätt produkt i rätt tid från rätt tillverkare till acceptabla villkor.

Tillsammans med många av våra kunder planerar vi behoven och håller kundreserverade lager för omgående leverans efter avrop. Vi kan därmed garantera bästa tänkbara leveranssäkerhet.

Den kunskap vi har tillsammans med våra tillverkare kommer våra kunder till del genom rätt val av produkt/producent.

Tematic Industrial Parts AB ska verka på den Nordiska marknaden som agent/grossist.

Produktsortimentet ska omfatta mekaniska insatskomponenter för industrin och industrins underhåll.

De företag/tillverkare som vi representerar ska vara välrenommerade och produkterna ska hålla högsta kvalitet.

Vår strävan är att uppnå och bibehålla långsiktiga affärsrelationer med både våra kunder och leverantörer.

Vi har som huvudmålsätting att ge service. Vår servicegrad ska vara den bästa tänkbara och servicebegreppet ska genomsyra hela företagets verksamhet.


Tematic Industrial Parts AB
"Vi levererar till våra kunder rätt produkt i rätt tid till förmånliga villkor..."