DUBO®-ringen säkrar och tätar skruvförbandet.

Den pressar sig in i skruvens/mutterns gängor och låses genom friktionen så att säkringen ej vrider sig kring skruven. Den omsluter sexkantmuttern så att muttern inte lossnar.

Ojämnheter fylls ut och därmed hindras läckage.

Den förhindrar elektrolytisk korrosion mellan de förbundna delarna.

Ringen tar upp vibrationer och förhåller sig plastiskt-elastisk. Därmed förhindras utmattning av skruvförbandet och livslängden ökar. Dessutom erhålls en bullerdämpning.

DUBO skruvsäringar är resistenta mot lösningar av neutrala oorganiska salter, oljor, fetter, bensin, alkohol, aceton, utspädda syror, och saltvatten.

 • Dragpåkänning vid elasticitetsgränsen: 650 kg/cm².

 • Dragbrottgräns: 2600 kg/cm²

 • Elasticitetsmodul: 6600 kg/cm²

 • Genomslagsspänning: 18 kV/mm.

 • Rockwell-hårdhet: 115 R°.

 • Spec. vikt: 1,13 kg/cm³. 

 • Temp.beständighet statiskt: -60°C till +120°C.

 • Temp.beständighet dynamiskt: -60°C till +80°C.

  

 

 

DUBO® stålbricka kompletterar DUBO-ringen och är avsedd för att säkra skruvar av höghållfast stål (8.8 - 10.9 - 12.9).

Vid åtdragning erhålls en optimal deformering av den ilagda DUBO-ringen och kombinationen stålbricka/ring omvandlar varje mutter till en låsmutter.

Genom att stålbrickan håller ringen på plats erhålls dämpning, säkring och tätning vid konstant skruvkraft. Temperaturområdet för förbandet ökas också.

Kombinationen stålbricka/ring möjliggör säkring av skruvförband utan mutter.

Utöver för DUBO®-ringen angivna data gäller:

 • Material: WU St 37-2, utförd i rostfritt stål på förfrågan.
 • Utförande: Gradfritt stansade.
 • Ytbehandling: Galvaniskt kadmierade enligt DIN 50962 (GaCd6c)
 • Temp. beständighet för kombinationen stålbricka / ring: - 180 ºC till + 160 ºC.

Montageanvisning för DUBO-Skruvsäkringar:

För att uppnå en perfekt säkring ska följande beaktas:

 • Muttern dras tills DUBO-ringens yttre kant omsluter muttern. Därvid erhålles i allmänhet den riktiga förspänningen även om man har känslan av att muttern skulle kunna dras hårdare. Ytterliggare åtdragning av skruven kan vara skadligt.
 • Använd alltid passande DUBO-ring enl. ovanstående tabeller till resp. skruv och/eller mutter.
 • Skruvhålens passning är avgörande för tätningen. Passningen bör motsvara DIN 69, fin eller medel.
 • När både skruvsäkringen och stålbrickan används kan muttern dras till det för skruven tillåtna momentet.

 

 

 

 

 

 

Före åtdragning                            Efter åtdragning 

 

Produktdata och dimensioner finns i produktkatalogen.
 
<< Tillbaka