Vi erbjuder våra produkter......

I alla former

I alla storlekar

I alla material

I alla volymer

Våra produkter tillverkas ofta i större ekonomiskt försvarbara volymer t.ex. ett årsbehov. De lagerhålls då hos oss för våra kunders räkning och avropas därefter succesivt.

Vi bevakar också när det är dags att nytillverka för att fylla på lagren. Allt detta garanterar den högsta service vad avser leveranssäkerhet, rätt produkt i rätt tid.

 

Våra stansade produkter tillverkas i många olika material. Geometrin varierar från enkla ringar/brickor till komplexa geometriska former.

Vi erbjuder dimensioner från någon millimeter upp till 10 meter, ringar/brickor upp till 2 meters diameter och tjocklekar upp till 50 mm.

För runda brickor har vi redan färdiga verktyg till i stort sett alla dimensioner, så inga dyra verktygskostnader tillkommer.

Vid tillverkning av verktyg för stansning tas hänsyn till volymer, material som ska stansas, toleranser m m.

Vi kan låta specialtillverka verktyg för att passa just Er produkt. På så sätt kan en packning/tätning tillverkas för att passa perfekt exempelvis på en nippel, i ett lock, över en mutter etc.

Mycket effektiva produktionsmetoder ger oss möjligheter att hålla låga priser vid både små och stora volymer, från några tusen upp till antal överstigande flera miljoner.

Produktionen är genomgående kvalitetssäkrad enligt DIN ISO 9001:2008.

För att rationalisera Er serieproduktion kan vi leverera våra stansade produkter av gummi eller skum på rulle eller remsa 
med självhäftande tejp. Den självhäftande tejpen kan designas för att passa Era specifikationer/önskemål.

Packningarna är anpassade, med eller utan utstansad del, för att passa just Er produktion/montering. De levereras på rulle eller på remsa.

Fördelarna är många, tex:

 Rationalisering av produktionen

 Ökad produktivitet

 Möjlighet till automatisering av packningsmonteringen

 Minimering av kassationer orskade av deformation

 

Välj leverans på rulle eller remsa för att förbättra Er produktionsapparat.

 

 


Vi har breda kunskaper och lång erfarenhet av att arbeta med en mängd olika material. Den senaste utvecklingen av material och teknik integrerar vi i våra materialval.

Vi arbetar på begäran även med en mängd andra material så som sandwich-konstruktioner och blandmaterial så väl som grafit.

Oberoende av det material Ni önskar använda ser vi till att producera det till önskad noggranhet.

Material med rätt egenskaper presterar bättre

Materialets egenskaper är avgörande för produktens kapacitet och funktion. När vi rekommenderar material tar vi hänsyn till egenskaper som:

 Mekanisk hållfasthet (riv, slag, drag)

 Kemisk Beständighet

 Beständighet mot: kyla, värme, fukt

 Elektrisk egenskaper

 Elastisitet, utmattning, tryckhållfasthet

 Godkännanden: BAM, DVGW, HTB, KTW, WRC etc.

 Identifierng, märking, färg

 sammanfogningsmöjligheter

 Återvinningsegenskaper

 Flambarhet, brännbarhet, smältpunkt

Vid speciella fall, kan vi leverera material enligt Era specifikationer.

Service och leveranssäkerhet är vår högsta prioritet. Vi kan dessutom erbjuda:

 Färdigklippt halvfabrikat

 Identifiering med tryck eller prägling

 Förpackningsmaterial enligt önskemål

 Förpackat i rätt mängd/förpackning

 Buntade eller staplade

 Artikeletikett på förpackning

 Med Självhäftande tejp på en eller båda sidor som hjälp vid montering

 Leverans på rulle eller remsa för effektivare produktion

Vi lyssnar till specifika behov och finns alltid till förfogande för att erbjuda våra kunskaper. Detta anser vi är viktigt för ett lyckat samarbete. 

Servicen är i linje med vår målsättning att erbjuda våra kunder ett långsiktigt samarbete.

Vårt motto är: Rätt produkt i rätt tid till förmånliga villkor.

<< Tillbaka