Våra svarvade och frästa produkter tillverkas med CNC-precision och täcker ett brett spektrum av tillämpningar.

Produktionen är genomgående kvalitetssäkrad enl. DIN ISO 9001:2000.

Efter ritning, prover eller data, kan Ni få prototyper, småserier eller massproduktion.

Vi bevakar också när det är dags att nytillverka för att fylla på lagren. Allt detta garanterar den högsta service vad avser leveranssäkerhet, rätt produkt i rätt tid.

 

Våra svarvade och frästa produkter tillverkas med CNC-precision och täcker ett brett spektrum av tillämpningar.

Produktionen är genomgående kvalitetssäkrad enl. DIN ISO 9001:2000.

Efter ritning, prover eller data, kan Ni få prototyper, småserier eller massproduktion.

När det gäller ritningar så behövs CAD-filer, helst DXF eller DWG filer som konverteras till att passa CNC programmet.

Vi jobbar främst med material som:

EPDM - FKM - NBR - PA - PE - PEEK - POM - PTFE - och PUR.

 Bearbetning av stänger upp till 100 mm diameter

för t ex tätningsringar, dämpande detaljer, stöd- och o-ringar, fjädrande detaljer, kugg- och tandhjul, rullar, förbindningsdetaljer m.m.

 Bearbetning av rör upp till 3000 mm diameter

för exempelvis, transmissionskomponenter, stöd- och o-ringar, tätningar, kåpor, lock, förbindningsdetaljer m.m.

 Bearbetning av plattor upp till 2000 x 1000 x 100 mm

För t ex avstrykare, stopp, klossar, transmissionsdetaljer m.m.

 


Vi har breda kunskaper och lång erfarenhet av att arbeta med en mängd olika material. Den senaste utvecklingen av material och teknik integrerar vi i våra materialval.

Vi arbetar på begäran även med en mängd andra material så som sandwich-konstruktioner och blandmaterial så väl som grafit.

Oberoende av det material Ni önskar använda ser vi till att producera det till önskad noggranhet.

Material med rätt egenskaper presterar bättre

Materialets egenskaper är avgörande för produktens kapacitet och funktion. När vi rekommenderar material tar vi hänsyn till egenskaper som:

Mekanisk hållfasthet (riv, slag, drag)

Kemisk Beständighet

Beständighet mot: kyla, värme, fukt

Elektrisk egenskaper

Elastisitet, utmattning, tryckhållfasthet

Godkännanden: BAM, DVGW, HTB, KTW, WRC etc.

Identifierng, märking, färg

sammanfogningsmöjligheter

Återvinningsegenskaper

Flambarhet, brännbarhet, smältpunkt

Vid speciella fall, kan vi leverera material enligt Era specifikationer.

Service och leveranssäkerhet är vår högsta prioritet. Vi kan dessutom erbjuda:

Ritningar från prover eller skisser

Montering av olika detaljer

Förpackningsmaterial enligt önskemål

Förpackat i rätt mängd/förpackning

Leverans i speciella hållare

Artikeletikett på förpackning

Märkning genom tryck eller prägling

Leverans av olika delar som tillsammans utgör en komponent

Vi lyssnar till specifika behov och finns alltid till förfogande för att erbjuda våra kunskaper. Detta anser vi är viktigt för ett lyckat samarbete.

Servicen är i linje med vår målsättning att erbjuda våra kunder ett långsiktigt samarbete.

Vårt motto är: Rätt produkt i rätt tid till förmånliga villkor.

<< Tillbaka