Vi erbjuder våra vattenskurna produkter....

I alla former

I alla storlekar

I alla material

I alla volymer

Våra produkter tillverkas ofta i större ekonomiskt försvarbara volymer t.ex. ett årsbehov. De lagerhålls då hos oss för våra kunders räkning och avropas därefter succesivt.

Vi bevakar också när det är dags att nytillverka för att fylla på lagren. Allt detta garanterar den högsta service vad avser leveranssäkerhet, rätt produkt i rätt tid.

  
 

Vattnet lämnar munstycket med en hastighet på 900m/s, 3 gånger ljudets hastighet. Därav den enorma genomslagskraften. Fördelarna med denna process är:

 Högprecisionsskärning av ett antal arbetsstycken med bara en maskin

 Ingen temperaturhöjning i materialet vid bearbetning

 Ett verktyg som är fritt från slitage och alltid håller högsta skarphet

 Konstant hög precision

 Raka snittytor vid skärningen (inte konkavt som vi stansning)

 Direktöverföring från CAD-filer

 Möjlighet att snabbt ändra geometrin

 Storlekar på munstycket från 0,04 till 0,4 mm i diameter

 Snabba leveranser av prover, prototyper eller provserier

 Brett användnigsområde, från tjocka cellmaterial till tunna precisiondelar

 Optimalt materialutnyttjande

I korthet: Vattenskärning är bäst när det gäller flexibilitet.

Allt är möjligt på en yta upp till 3 x 2 meter.

På en yta som är upp till 3000 mm lång och 2000 mm bred kan vi vattenskära i nästan alla ickemetalliska material, frånsett de som är pappersbaserade.

Beroende av materialet kan vi bearbeta material upp till 100mm i tjocklek. För att fastslå gränserna föreslår vi att en testskärning görs.

En annan fördel med vattenskärning är att för tjocka material ändras inte formen på produkten.

Raka väggar/ytor är garanterade även för mjuka celliga material, till skillnad från planstansning där oftast konkava ytor/väggar uppstår.

 


Vi har breda kunskaper och lång erfarenhet av att arbeta med en mängd olika material. Den senaste utvecklingen av material och teknik integrerar vi i våra materialval.

Vi arbetar på begäran även med en mängd andra material så som sandwich-konstruktioner och blandmaterial så väl som grafit.

Oberoende av det material Ni önskar använda ser vi till att producera det till önskad noggranhet.

Material med rätt egenskaper presterar bättre

Materialets egenskaper är avgörande för produktens kapacitet och funktion. När vi rekommenderar material tar vi hänsyn till egenskaper som:

Mekanisk hållfasthet (riv, slag, drag)

Kemisk Beständighet

Beständighet mot: kyla, värme, fukt

Elektrisk egenskaper

Elastisitet, utmattning, tryckhållfasthet

Godkännanden: BAM, DVGW, HTB, KTW, WRC etc.

Identifierng, märking, färg

sammanfogningsmöjligheter

Återvinningsegenskaper

Flambarhet, brännbarhet, smältpunkt

Vid speciella fall, kan vi leverera material enligt Era specifikationer.

Service och leveranssäkerhet är vår högsta prioritet. Vi kan dessutom erbjuda:

Färdigklippt halvfabrikat

Identifiering med tryck eller prägling

Förpackningsmaterial enligt önskemål

Förpackat i rätt mängd/förpackning

Buntade eller staplade

Artikeletikett på förpackning

Med Självhäftande tejp på en eller båda sidor som hjälp vid montering

Leverans på rulle eller remsa för effektivare produktion

Vi lyssnar till specifika behov och finns alltid till förfogande för att erbjuda våra kunskaper. Detta anser vi är viktigt för ett lyckat samarbete.

Servicen är i linje med vår målsättning att erbjuda våra kunder ett långsiktigt samarbete.

Vårt motto är: Rätt produkt i rätt tid till förmånliga villkor.

<< Tillbaka